Indicadors R+D+I

Agents

Institucions que impulsen la recerca i la innovació.

Recursos

Indicadors dels recursos humans i econòmics dedicats a activitats de recerca i innovació.
 • Investigadors/es: nombre d’investigadors/es amb relació laboral en actiu (jornada laboral). Font: Institucions ORCC de la Catalunya Central.
 • Doctorats Industrials: nombre de projectes en actiu entre empreses i universitats que són l’objecte de la tesi doctoral d’un investigador en formació. Font: AGAUR.
 • Projectes d’R+D+I públics en actiu: nombre de projectes competitius públics (Unió Europea, Estat espanyol, Generalitat de Catalunya, etc.) en actiu. Font: Institucions ORCC de la Catalunya Central.
 • Projectes d’R+D+I privats en actiu: nombre de projectes competitius privats (Fundació “la Caixa”, Fundación BBVA, Banco Santander, etc.) en actiu. Font:Institucions ORCC de la Catalunya Central.
 • Contractes de transferència de tecnologia en actiu: nombre de contractes, convenis i serveis de transferència de tecnologia en actiu. Font: Institucions ORCC de la Catalunya Central.
 • Projectes d’R+D+I i contractes en actiu: import dels contractes i projectes (pressupost gestionat per any). Font: Institucions ORCC de la Catalunya Central.

Resultats

Indicadors dels resultats científics i tecnològics de les activitats de recerca i innovació.
 • Publicacions científiques: nombre de publicacions a revistes científiques indexades a bases de dades de referència internacional. Font: Web of Science (WoS).
 • Publicacions científiques amb col·laboració internacional: percentatge de publicacions signades amb la col·laboració, com a mínim, d’una institució estrangera. Font: Web of Science (WoS).
 • Publicacions científiques a revistes Q1: percentatge d’articles, revisions i actes de congressos publicades a revistes del primer quartil de la seva categoria temàtica. Font: Web of Science (WoS).
 • Tesis doctorals: nombre de tesis defensades per personal investigador vinculat a les institucions. Font: Institucions ORCC de la Catalunya Central.
 • Patents internacionals (sol·licituds): nombre de sol·licituds de patents europees o internacionals (s’exclouen les patents d’inventors particulars). Font: EPO; WIPO.
 • Assajos clínics en actiu: nombre d’assajos clínics vigents en actiu, amb nombre de participants. Font: Institucions ORCC de la Catalunya Central.
 • Empreses derivades en actiu (spin-off): nombre d’empreses derivades creades per les institucions que estan en actiu. Font: Institucions ORCC de la Catalunya Central.

Recerca i Innovació Responsable

Indicadors sobre la ciència amb i per la societat.
 • Investigadores: percentatge de dones investigadores respecte al nombre total d’investigadors. Font: Institucions ORCC de la Catalunya Central.
 • Publicacions científiques en accés obert: percentatge de publicacions que es poden consultar en accés obert. Font: Web of Science (WoS).
 • Reconeixements Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R): nombre d’institucions amb reconeixement europeu. Font: EURAXESS.