junts impulsem
la recerca i la innovació

Propostes innovadores i col·laboratives, desenvolupades des de l’Administració,
l’àmbit del coneixement, el teixit empresarial i la ciutadania, amb un alt impacte en la societat.

RECERCA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2022

context

Indicadors bàsics del context geogràfic i socieconòmic de les activitats de recerca i innovació a les comarques de la Catalunya Central. La font d’informació és l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat)

0

KM2 DE TERRITORI

0

HABITANTS (2022)

0

M€ DE PRODUCTE INTERIOR BRUT (PIB) (2020)

0

EMPRESES

agents

Indicadors del tipus d’institucions que impulsen la recerca i la innovació a la Catalunya Central. La font d’informació són les institucions de l’ORCC, excepte a les dades on s’indica una font alternativa

0

CENTRES UNIVERSITARIS

0

CENTRES SANITARIS

0

CENTRES DE RECERCA I TECNOLÒGICS

0

GRUPS DE RECERCA RECONEGUTS (SGR 2021)

0

CÀTEDRES UNIVERSITAT-EMPRESA

0

CENTRES TECNIO

0

EMPRESES INNOVADORES

0

EMPRESES EMERGENTS

recursos

Indicadors dels recursos humans i econòmics dedicats a activitats de recerca i innovació a la Catalunya Central. La font d’informació són les institucions de l’ORCC, excepte a les dades on s’indica una altra font.

0

INVESTIGADORS/ES

0

DOCTORATS INDUSTRIALS

0

PROJECTES D’R+D+I (PÚBLICS O PRIVATS) EN ACTIU

0

CONTRACTES DE TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA EN ACTIU

0

M€ EN PROJECTES I CONTRACTES

0

CONTRACTES I SERVEIS AMB EMPRESES DE LA CATALUNYA CENTRAL

0

PROJECTES COMPETITIUS AMB COL·LABORACIÓ D’INSTITUCIONS DE L’ORCC

resultats

Indicadors dels resultats científics i tecnològics de les activitats de recerca i innovació a la Catalunya Central. La font d’informació són les institucions de l’ORCC, excepte a les dades on s’indica una altra font.

0

EMPRESES DERIVADES EN ACTIU

0

PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES

0

TESIS DOCTORALS

0

SOL·LICITUDS DE PATENTS INTERNACIONALS

0

ASSAJOS CLÍNICS EN ACTIU

0

PARTICIPANTS EN ASSAJOS CLÍNICS

recerca i innovació responsable

Indicadors de la Recerca i la Innovació Responsable (RRI) a la Catalunya Central, és a dir, de la ciència amb i per la societat. La font d’informació són les institucions de l’ORCC, excepte a les dades on s’indica una altra font.

0%

INVESTIGADORES

0%

ARTICLES EN ACCÉS OBERT

0

RECONEIXEMENTS HRS4R

producció de coneixement científic

Indicadors de la producció i de la qualitat del documents científics publicats els darrers cinc anys (2018-2022). La font d’informació és la Web of Science (WoS).

0

PUBLICACIONS

0%

ARTICLES AMB COL·LABORACIÓ INTERNACIONAL

0%

PUBLICACIONS EN ACCÉS OBERT

 “La Recerca de la Catalunya Central”